Trends
Tags:

Timro Ankha Herdai (तिम्रो आन्ख हेर्दै ) by Yogeshor Amatya

Playlist

Share

About

Lyrics:

(तिम्रो आन्ख हेर्दै मेरो मुटु चस्कियो) २

(बोलि सुन्द मनै लच्कियो) २

(रूप् तिम्रो येति छल्कियो ) २

(फुल्बारिको फुलै झस्कियो ) २

(तिम्रो आन्ख हेर्दै मेरो मुटु चस्कियो) २

(बोलि सुन्द मनै लच्कियो) २

(एती कालो तिम्रो कपाल ) २

(कालो बादल् झर्न हच्कियो ) २

(तिम्रो आन्ख हेर्दै मेरो मुटु चस्कियो) २

(बोलि सुन्द मनै लच्कियो) २

(कस्तो जादु तिम्रो मुहार्म ) २

तेसै तेस्तै जिउ मस्कियो

जिउ मेरो तेसै मस्कियो

(तिम्रो आन्ख हेर्दै मेरो मुतु चस्कियो) २

(बोलि सुन्द मनै लच्कियो) २

Artist

Yogeshwar Amatya (योगेश्वर अमात्य)

Boost

Recommendation